професор Иван Шишманов за свободата на македонеца, 1895 г.

Защо на първо място да поставим национални а не чисто хуманни въпроси?

 

Дори и най-кратката биографична справка за И. Шишманов ще ни представи една необикновена личност. Възрожденец, общественик, учен, политик и най вече високо образован интелектуалец Шишманов е оставил незаличима диря в българската история. Още през 1895 година, професора по всеобща литературна и културна история достига до извода, че политическата свобода е най-голямата ценност за безправните в Македония. Той ясно заявява, че тази придобивка за роба не може да бъде отлагана за неопределено време или заменена с религиозната свобода, образование или каквато и да е друга придобивка на личността. 

 

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.