Проф. д-р Юберсбергер за Тодор Александров

по делата ще ги познаете

 

Македонскнят вожд Тодор Александров, принадлежеше към ония редки хора, изпълнени изцяло от мисията си, които нямат собствен живот, а живеят живота на народа си. 

Безукоризнен, скромен, но с непреклонна енергия и хладнокръвие, винаги устремен към великата си цел, гледам аз тоя редък човек все още ясно и определено пред моите очи, макар че са минали десетина години, oт когато го видях  и му говорих за пръв и последен път. 

Освен Лев Толстой, никой не ми е оставнл такъво неизличимо впечатление, както Тодор Александров. 

Проф. Д-р X. Юберсбергер

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.