Позив на ВМРО, 1928 г.

след убийството на Ал. Протогеров

 

ПОЗИВ

Драги Братя!

На 7 срещу 8 юлий биде нападнат от засада и убит сред София чл. от Централния Комитет на ВМРО. Александър Протогеров по заповед на неговия другар Иван Михайлов. С това свое деяние Ив. Михайлов се е поставил извън законите на ВМРО., защото както Ви е известно от правилника на ВМРО членовете на Ц.К. са отговорни за делата си само пред конгреса. Куршумите, които простреляха телото на Ал. Протогеров и неговия верен другар Атанас Гоцев, простреляха съевременно измъчената снага на цела Македония; те простреляха морала и дисциплината в организацията, простреляха интересите на Македония — нейното скъпо име; простреляха законите на ВМРО, и вота на Vl-я редовен Конгрес, в който Александър Протогеров биде преизбран за чл. на Централния Комитет на ВМРО.

Дълбоко вервайки, че македонския народ ще продължава да служи и за напред само на Македония, а не на личности, ние апелираме към вас за пълно единодушие, сплотеност и за подчинение на законните власти на В. М. Р. О., а не на отцепниците.

Правдата и истината ще възтържествуват. Те са с нас. Бъдете бодри, драги братя, и не изменявайте на дадената клетва.

Да живеят борците за свободата на Македония!

Долу тиранията!

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.