Последната снимка на архимандрит Евлогий

Архимандрит Евлогий/ Спиро Светиев/ роден 1878 г. в Битоля, Македония

Автор: К.Г.П.

Вечерна поща, брой 291, 23 октомври 1913 г., стр. 3

„На 18 юли вечерта солунският архимандрит Евлоги беше арестуван от солунските гръцки власти заедно с дякона си Вас. п. Константинов и отведен на Кея. Тук той беше затворен в една малка тясна стаичка, съседна до нужника.

На 19 преди обяд при архимандрита се яви председателят на гръцкия революционен комитет в Солун д-р Шереф, който повика арх. Евлогия и с ругатни и цинизми започна да го бие в гърдите.

– Иди дръж сега, речи на цар Фердинанда и сина му! – викаше разбеснелият грък.

Същият ден след обед архимандритът заедно с още няколко души, пленени в Солун, между които и аз, бяхме качени на парахода „Екатерина“, който същия ден замина за Итани. Ние бяхме охранявани от няколко добре въоръжени гръцки часови. Архимандритът често излизаше от своята каюта на палубата. Когато параходът преминаваше през големия Кара-Бурун архимандритът беше пак извън каютата си.

Капитанът на „Екатерина“ като го забеляза, се приближи към него и твърде грубо го хвана и започна да го тласка към морето.

Архимандритът се съпротивляваше, обаче, измъчван и изтезаван от два дни, той беше безсилен да надделее здравите мишци на капитана, който го сграбчи и хвърли в морето.

Викът на нещастния богослужител обърна вниманието на пътниците, които се натрупаха на борда. Параходът продължаваше своя път и архимандритът се виждаше плаващ над вълните. Изплашени да не би той да успее да изплува до близкия бряг, капитанът заповяда на часовоя Димитър, родом от Янина, да стреля върху нещастника. Часовоят даде три вистрела и след това архимандритът се изгуби от очите ни между вълните.

На 20 юли по показанията на един гръцки шпионин, пътуващ с парахода бе хвърлен в морето пощальона на българската поща в Солун Никола Илиев, родом от същия град.

Следния ден, на 21 юни неговата участ бе поделена от касиера на бълг. Н.Б.  в Солун Илия Неболиев  от Свищов и книговодителя при същата Янакиев от Солун.

Те бяха хвърлени в морето между Пирея и Волос.

На Неболиев още в Солун бяха откраднати от гръцките власти 850 лв., които той имал в себе си, а също така и ключовете от касата на Б. Н. Б. там.

Още няколко души българи намериха своята смърт по същия начин, обаче техните имена аз не можах да узная“

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.