Положението на Задграничното представителство -1904 г.

Октомври 1904 година, съвещание между дейците на ВМРО за положението на Задграничното представителство

Автор: К.Г.П.

Скицирани мнения на дейци на ВМРО в едно общо събрание станало в София след въстанието от 1903 година и посветено на въпроса за състава на Задграничното Представителство.

София, 14 октомври 1904 г.

Христо Матов:

Шест – седем души, включително и сегашните представители да поемат работата, с еднакви права и задължения. Разпределя се работата по между им и се решава по вишегласие. За сега без Сарафовци, обаче, една от първите работи на тоя състав да бъде въпроса за приемане или отхвърляне на Сарафовци. Мнението, било като се прати вътре или не. Разгледано от този състав само или и от други тук находящи се, по вишегласие, ще бъде задължително и за ония, що са на противно мнение.

Въпросът за заживяване / споразумение / или не с Цончевци, добре разискван тук, се препраща на окръзите и на видни дейци вътре и каквото колективно мнение дойде от там по вишегласие, да се приеме без отлагане съставът на така образуваното представителство е временен, додето се оформи представителство от вътре.

Михаил Герджиков:

Под условие, че представителите ще обявят открита борба на Цончевци и Сарафовци и ще избягват всякак да бъдат под влияние на правителството и партиите, всички другари тук се сплотяват около Представителството за задружно действие, а тези от тях, които са били агитатори и организатори, при първа възможност заминават вътре, за да действуват за сплотяването и на другарите във вътрешността и за поставяне пречка на всяко нахлуване от вън. Това има валидност до първия общ конгрес, който ще стане вътре и за който ще съдействуват всички.

Иван Гарванов:

При сегашните представители се прибавят пет души, които влияят на видни войводи или ръководители вътре и образуват тяло; последното самостоятелно решава въпроса за приемането или не на Сарафовци; а за споразумение или не с Цончевци иска мнение от вътре. Това тяло функционира до установяване на законно представителство от вътре.

д-р Христо Татарчев:

Поддържа Матовото мнение. Въпросът за Сарафовци и Цончевци трябва вътре да се реши.

Христо Стоянов :

Набляга върху необходимостта от сплотяване на видни дейци тук около Представителството .

Щом закрепне организацията вътрешно, да се отпочне борба със Сарафовци.

Гйорче Петров :

По взаимна добра воля да се образува от нас и Сарафова едно временно тяло, без Цончевци. Или сегашното Представителство да ликвидира работата си тук, като си подадат оставка членовете му и предоставят на вътрешността да прави тук каквото намира за добре.

Димитър Стефанов:

Сегашните представители да се отстранят де факто от текуща работа доброволно. Четирима души по-стари работници, за които има основание да се предполага, че ще се ползуват с доверието на вътрешността, привременно и до формалното избиране на Представителство от вътре, да поемат воденето на текущата работа тук, като отбягват да се налагат на вътрешността и се постараят да спомогнат за оформяването на организацията вътре. Въпросът за Сарафов и Цончев да се реши от вътре, като до това разрешение Сарафов, един път приет за член в Организацията, продължи да се третира като такъв и да не се отстранява от заседанията от по-общ характер. Номинално пред външния свят, сегашните представители си остават.

Сава Михайлов :

Съгласен съм, към сегашните представители да се прибавят четирима. Отношението спрямо Сарафов да остане като досегашното, докато се произнесе вътрешността. Цончевци, ако се съгласят с принципите на Организацията, да заповядат, но след като се откажат от войводите си, които са осъдени от вътре.

Димитър Мирчев :

При сегашните представители се прибавят четирима, които се ползуват с доверие във вътрешността. Заедно със сегашните, с които ще бъдат равноправни, те образуват Временно представителство. Като се съобщи това във вътрешността, да се иска същевременно избор на постоянно Представителство.

Сарафов, като отклонивши се от статутите на Организацията, престава да бъде член и с общо съгласие на Представителството и Вътрешната организация се преследва. Да се предложат вътре за избор в постоянното Представителство едно или две лица от групата на Цончев.

Христо Коцев :

Да се избере едно представително тяло, в което да влезнат по едно – две лица от всяко течение, изключая лично Сарафов и Цончев. Това представително тяло да се предложи за одобрение от вътре. До тогава то работи, ако може.

Петър п. Арсов :

Нямам ясна представа за силата на Организацията вътре. А предвид на факта, че разцеплението тука единствено е влияло за разцепленията вътре, необходимо намирам да се вземат всички мерки за сплотяването или парализирането на тия течения тук. Това може да се постигне чрез сформируването на едно представителство от доверени лица на войводи и ръководители от вътре, находящи се тук. Това представителство да се постарае чрез компромиси, които да не са на сметка на Вътрешната организация, да ангажират емиграцията и тукашното общество чрез Цончевци, братствата, или какъвто начин намери за целеизходен.

Кирил Пърличев :

Не вярвам на никакви изкуствени кърпежи към сегашното Представителство. Изход на положението намирам в по-скорошното произнасяне от вътре. До тогава никакви опити за съглашение и споразумение с Цончевци. За Сарафовци то ще се чака отговор на тукашното изложение от вътре.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.