Политическата цел на македонците в България наречени „ върховисти“

Автономия за Македония, а не присъединяването и към България

 

Политическата цел на македонците живеещи в Княжеството известни под името „ върховисти“ е автономия за Македония, а не присъединение към Княжеството. Тя е възприета през март 1895 г. при учредяването на Върховния Македонски Комитет. В „Решения на Първия македонски конгрес“, са дефинирани целите и средствата за тяхното постигане :

I Целта на македонските дружества

  1. Целта на македонските дружества е придобиване за населенията в Македония и Одринско политическа автономия, приложена и гарантирана от Великите сили.

II Средства за постигане на целта

  1. Въздействие върху българските правителства и общественото мнение в България и Европа чрез:

а) печатно слово;

б) агитация в другите балкански държавици за общо действие в полза на автономията;

в) агитации и митинги;

г) поддържане избора за депутати в Народното събрание на ония лица, които се задължават да действуват за постигане целта на македонските дружества;

д) изпращане делегати и меморандум до европейските дворове

е) изобщо прилагане на мероприятия, диктувани от силата на обстоятелствата.

Идеята за автономията като бъдеще за Македония е приета от 58 делегати. За алтернативното предложение, присъединение към България,  гласуват само 3-ма делегати.

В мемоар от  изпратен през 1901г. до Министерски съвет на Княжество България  „ върховистите“ ясно дефинират целта на македонско дело – “Македония за македонските населения”, и същностната характеристика на македонски дейци. В този документ „ върховистите“ пророчески заявяват: „ Не посягайте на македонското дело! Не посягайте на македонските дейци! Всяка народност, разпокъсана от междуособици, ще стане, рано или късно, плячка на чужденеца.“

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.