Писмо от Даме Груев /запазено от Кирил Пърличев/, 1905 г.

" За мъчениците от Битоля "

 

Писмо от Даме Груев /запазено от Кирил Пърличев/, 1905 г.

„ За мъчениците в Битоля“.

  1. Да им се припомни за изпращането на Кочо и Пецо, количеството на поверените им материали и предназначението им по тяхно усмотрение. Пецо да остане при Ванча, а четниците – където намерят за нужно.
  2. Да си приберат товара бертолетова сол, изпратен с тиквешката чета.
  3. Протогеров замина с петдесет и няколко души, между които и Смиле, Деян и Тасе, с по няколко тям привързани момчета. Понеже маршрута им ще бъде дълъг, няма да носят екстра материали. За Тасета се съгласихме поради силното му настояване, със следното задължение: а/ предварително да му се разгледат обвиненията; б/даже и след оправдание, в случай, че го нещат в околията, да приеме където би му определили с право, ако не би пристанал на последното, да остане при Протогерова като редник.; в/ последния зима на себе си грижата за съблюдение на споменатите условия. Сигурно Дуле ще се сърди, но нека има предвид, че при по-голяма упоритост от наша страна имаше се опасност да се хвърли в друга крайност.
  4. Преди два – три дена с един другар за Дримкола замина и Марко. Той ще мине през Църна гора. Дадоха му се два револвера, единия от които за Милуша. Планат му за Гйорги сърбоманския войвода е добър, стига последния да му се довери.
  5. Готови са веч за заминаване Ацев и Карев, с около тридесет души. С тях ще има и две влашета терористи. Ако се наемат да носят ще им се предаде и нещо екстра.

.         Да им се опише – ако това не е направено в друго писмо – как стои въпроса с изпращането на четниците за Костурско, обмундировани от Борис Чекаларов и на какво се дължи повръщането им.

  1. Предполагайки, че действително има се опасност в Костурско от гърците, тая партида ще бъде пропусната да мине, но за друг път нека знаят, че без ваше писмо никой няма да бъде улеснен. Нелегалните ръководители на Скопския окръг продължават да вярват, че изпращането на поменатите четници става с партийни цели и се безпокоят да не би по тоя начин усилят позициите си в Костурско. В желанието си да очистят окръга си от техните сепаратистични домогвания напоследък те върнаха обезоръжени и последния остатък от Байчевата чета в Кумановско и заявяват, че с оръжие ще се възпротивяват на всеки, който би се опитал мимо съгласието им в техния сектор да стъпи. Подобни строги мерки са взети в Струмишки и Серски окръзи с остри осъждания по адрес на въпросните своеволници. Не по-розово им е положението и пред големците тук, от които за напред не ще могат доби нито /не се чете/. Всичко туй ги кара да климнат глава и да се въздържат -поне за сега – от всеки нов опит за всяване на бъркотии. Сами заявяват уж последна пратка ще им бъде помената за Костурско, но и да би желали за друга не ще им бъде посилно след взетите мерки по дължина на цялата граница.
  2. По издръжката и обмундировката на пристигналите от и за вашия окръг хора по наше задължение до сега се е грижел Гарванов. При отсъствие на формално задължение от ваша страна, че му е неприятно да не би след време услугата му бъде претълкувана в смисъл на стремеж за заемане на положение. От друга страна интересите на окръга изискват да има кой да се грижи за тях тук. По подобие на Скопско да се натоварва специално лице като отделен представител и това би било неудобно, едно, че с туй би се завела лоша система и второ, че до окончателното разглеждане въпроса за представителите още малко остава. Обсъждайки тоя въпрос Пере, Ацев и Сугарев, ние сме на мнение за негово оправдание и неизоставяние бъдещите ви нужди. Да му изпратите официално писмо със следното съдържание:  „ За господин Иван Гарванов, временен задграничен представител на Скопския окръг. Като ви благодарим за указаните от ваша страна съдействия по издръжката на дошлите там от окръга ни дейци и обмундировката на сформированите за Битолския окръг чети, молим, до учредяването на общото представителство, продължете да се грижите за посрещане и на бъдещите нужди на окръга ни в България, като си служите за покриване на разходите със средства, каквито сами бихте могли да намерите в рамките на организационните законоположения. “
  3. Преди няколко дена от тук замина за при вас един старик от Путурус, с намерение да продаде имотите си. Упътихме го да се отнесе до вас чрез Никола и вероятно до сега сте го измълзали. С каквото бихте могли добре е да му спомогнете, за да не го съблекат други.
  4. Един чорбаджи такъми от Пространье….

Бележка от Кирил Пърличев: „ Писмото трябва да е с дата преди убийството на Дуле / Христо Узунов /“ , което означава преди 24 април 1905 г.

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.