Писмо от Христо Стоянов до К. Пърличев-1895г.

"От Европа не може да се очаква много помощ. От Русия- до нейде, при други обстоятелства. От българските правителства-никак."

Автор: К.Г.П.

Христо Стоянов е учител и активен член на Вътрешната организация роден 1874 година в с. Мързенци,  Гевгелийско. Той е съученик и съидейник на Кирил Пърличев.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.