Писмо на Даме Груев относно реда и устройството на Организацията-1906 г.

36 години във ВМРО. Спомени на Кирил Пърличев. София 1999г., с. 412-413

Автор: К.Г.П.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.