Пети конгрес на Македонската Политическа Организаация в САЩ и Канада, 1926 г.

Политическа цел и символи

Петия конгрес на Македонската Политическа Организация, свикан през 1926 г. в град Харисбург, Пенсилвания-САЩ, узаконява символите на организацията:

  1. Град Солун – бъдещата столица на свободна и независима Македония
  2. Баяз Куле – „ мъченичеството на нашият народ в водената революция за свобода и независимост“
  3. Слънцето – „ очаквания изгрев на нашето освобождение, а също така и светлината, която Македония даде на славянството и човечеството чрез азбуката на Св. Св. Кирил и Методи“

Политическа цел на МПО: Свободна и Независима Македоня

Политическа цел: 

Символи :

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.