Тодор Александров между Пандо Струмишки и Христо Чегански

П. Струмишки / първият от ляво на дясно/ до него Тодор Александров и Христо Стоянов Чегански

Автор: К.Г.П.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.