П.К. Яворов, за автономията на Македония и балканския национализъм.

вестник "Дело", вестника на Яворов

Вестник „Дело“, вестника на П.К. Яворов, за автономията на Македония и балканския национализъм.

В повечето случаи обществото свързва името на великия П.К. Яворов с неговата любовна лирика и въпроса действително ли той е убил Лора Каравелова. Малцина знаят, че на поета принадлежи гениалното определение за руската политика на Балканите: „ Славянството и християнството са две овчи кожи на гърба на един и същи  хитър вълк“. Национализма напълно е задушил разбиранията на Яворов свързани с официалната политика на Княжеството към Вътрешната Революционна Организация. Днес удобно разположени в партийни и държавни офиси националистите са радват на пирова победа даваща им сериозно предимство в района на жълтите павета. Точно това, което поета се опитваше да предотврати, поне що се отнася до освободителното дело на македонските българи.

„ ..И тъй  като съществуването на едно автономно революционно движение в Македония, което се развива в силата на своята вътрешна логика, противоречи с добре разбраните интереси на Княза, правителството и официална България, ето защо и всичките усилия на войската, полицията и Върховния М. 0. Комитет са насочени към унищожаването на македонското революционно движение и създаването на такова, което напълно да се подчинява и слуша заповедите от София.“

„Усърдието на българското, сръбското и др. правителства да спомагат за освобождението на Македония има предвид националните интереси на съответните държави; а не истинското освобождение на роба. Това последното пък е немислимо без създаването на едно самобитно революционно движение, което единствено може да търси петвековния ярем, а така също да се противопостави в даден момент и на алчните апетити на неканените спасители.“

Вестник Дело, 1902, бр.8, с. 1-3

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.