" Нашият идеал, ми заяви Александров, това е Независима Македония в границите и от 1912 година.", 1923 г.

ние никага няма да се откажем от своята цел единството на Македония и ще продължим да се борим за нея

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.