Н.К. на македонските организации в България до Обществото на народите, 1928 г.

сведения за зверствата на сръбските власти в Македония

В допълнение към информацията, съдържаща се в нашите изявления от 31 март и 24 април под нмера 1942 и 2317, считаме за наш дълг да представим на вашето внимание недостойните действия, извършени от сръбските власти в Македония, както следва :

1) На 17 април миналата година е убит Петко Димитров от с. Младо-Нагоричани (Куманово); Убийството е извършено пред кафенето в центъра на селото, когато Димитров се прибирал към дома си. Убиецът не можа да бъде открит

2) Поради зачестилите убийства в последно време, страхувайки се за живота си Христо Петров, от с. Цървена нива, Мите Зачов, от същото село, и Марко Николов, дърводелец, живеещ в Кочанe, занимавал със земеделие като двамата си другари, всички от Кочане, решил да избяга и да потърси убежище в българска територия. за да спаси живота си. По пътя, недалеч от границата, ги забелязват сръбските граничари, които стреляйки по тях убиват Мите Захов и Марко Николов. Третият Кристо Петров успява да премине границата и пристига на българска територия. Той проследява, с поразителни думи, с подробности, които биха докоснали и най-коравите сърца, трагедията на неговите другари по нещастие. Междувременно сръбската преса направи опит за диверсия, като се опита да придаде известна вяра на баснята, че тези нещастници ще образуват „тройка“ от комитаджии, които ще се сблъскат с жандармерията, докато сръбското правителство нетърпеливо да привлече вниманието на правителството на София на този чисто измислен „факт“ с цел прикриване на престъпление и подхранване на легендата, че бандите на комитите ще преминат от България в Югославия.

3.    ……………….

4.     ………………

Президент: Хр. Д. Станишев

Секретар:     В. Думев

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.