МПО до ЦК на ВМРО, 1923 г.

Изложение пред делегатите на II конгрес на МПО, копие до ЦК на ВМРО-оригинал и български превод

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.