Мнения на революционни дейци и лидери от емиграцията за бъдещите перспективи на Организацията – 1914г

записки на Ал. Протогеров

 

Мнения на революционни дейци и лидери от емиграцията за бъдещите перспективи на Организацията – 1914г / записани от Ал. Протогеров/

 

Георги Попхристов

Преди да започнем систематична работа необходимо е да си обясним кой е виновника и да се накаже той. Въпроса кога да се накаже може да се отложи, но той трябва да се знае за да не грешим и за напред. 2. След това и пралелно с това да определим какво да бъде нашата бъдеща дейност и тая да не бъде котерийна, но да се знае от всички. Да се оформим ръководително тяло и организиране изобщо.

Петър Чаулев

1. Организацията поиска от 1912 година автономия на Македония с писмо до правителството.

  1. Поддържа да търсим виновниците

3  Поддържа да се оформим

Пандо Сидов

  1. Да се иска отчет на представителството. Знаеха ли съюза на каква почва беше?
  2. Да се оформим
  3. Въпроса за средствата е второстепенен и не трябва да чакаме средства от правителството.

Георги Попхристов

Във времето на Хуриета без конгрес по решение на 2-3 ма и да се предадохме това стана причина да си избият много войводи. Сега пак се прави същата грешка. Без конгреси и неколцина решават. Не съм съгласен да се работи без да се накажат виновниците. Да ги издирим. Държа отговорни, които и във време на Хуриета ни подведоха.

Милан Гюрлуков

Всички сме виновни. Към Чаулев. Ти си виновен защото като си се научил в Охрид, че има далеж не си отишъл в София да протестираш като член Централния комитет.

Петър Чаулев

Аз съобщих в Солун картата на Цвиича и от Солун централния комитет дал протест до цар, но той не го приел а го изпратил на правителството. Ние значи си изпълнихме дълга.

Славчо Пирчев

Представителството на Организацията пак са виновни че не протестираха.

Милан Гюрлуков

е против търсенето на виновници защото всички сме виновни, а да помислим за бъдещата работа.

Славчо Пирчев

Ние сме виновни за разпокъсването понеже не протестирахме пред Европа за дележа и не поискахме автономията, а се обърнахме само към правителството и царя. Не трябваше да отиваме в Кешан.

Милан Гюрлуков

  1. Организацията никога не е била самостоятелна, ако и да се е наричала такава а всякога е била оръдие на българското правителство, където е получава средства, било на разните партии..
  2. Не трябваше да отиваме в Кешан….., трябваше да направим като албанците да се борим за автономията.

Милан Матов

Не е истина. Не е искано автономията, а се присъединихме към дележа. Трябва анкета за да се разбере.

Александър Балабанов

Уместно ли е да действаме като отделна група?

Иван Георгов

Да се действа в бъдеще за автономия на Македония тук и вътре.  Той е въпрос да го повдигат македонци пред българското общество и вън. Той е да има отделна група парламентарна.

Евтим Спространов

Той счита, че е наложително да се работи за автономията на Македония.Поддържа идеята за отделна парламентарна група.

Данаил Крапчев

Трябва ли да стават избори в новите земи или не. Да се противопоставим на изборите в новите земи

Георги Томов

Първата задача е да се консолидира вътрешното положение. Ако вземем участие ще помогнем на разбойничеството, особено в новите земи където има анархия.

Михаил Герджиков

Въпроса криво го поставя Крапчев. Не зависи от нас дали дали ще има избори или не, а от правителството. У нас две течения русофилство и австрофилство. Не бих подкрепил образуването на македонската партия сега, а подир когато се консолидира вътрешното положение.

Апостол Димитров

е против образуване на отделна партия сега, а по-нататък когато ще бъдем при по-добри условия.

Трайчо Доревски

Не трябва да се мълчи за автономията на Македония. Да се работи било с парламентарна група било без такава група.

Михаил Дамянов

Има смисъл за автономия само ако включи и Струмица и прочие до Места.

Иван Георгов

Целокупна Македония! Докога ще чакаме да се консолидира положението?

Михаил Дамянов

отговори на Георгов

Петко Пенчев

Не трябва имиграцията да излиза като отделна партия. Това има смисъл в Белград. Всеки да влезе в партия която споделя. На революцията не и е мястото тук.

Кръстю Станчев

Да има група парламентарна, а не партия, която да се грижи по-специално за националните интереси – за Македония. Той е за избори в новите земи.

Евтим Спространов

Да се организираме като организация политическа, а не като партия. На работа по-скоро за автономия по мюрщегските граници.

Христо Матов ще има революционна дейност и дейност на емиграцията.Щом има дейност ще имаме ли нови принципи или стои начело автономията. Парламентарна група ще бъде ново тяло за македонските интереси.

Христо Чернопеев

Той е против образуване на партия. Той е за избори в новите земи.

Антон Димитров

е необходима македонска група в парламента.

Георги Машаров

за образуване на група, съюз, лига по външни и вътрешни причини.

Михаил Герджиков

Имиграцията да се организира но да не формират отделна партия

Христо Матов

обяснява

Георги Томов

обяснява, че групата трябва да вземе участие във всичко, а не може да бъде само за отделни въпроси трябва да се гласува и се присъединява към партиите. Ние имаме нужда от всеки от всички партии а не само от някои.

Димитър Крапчев

говори пак по изборите в новите земи.

Петър Юруков

сподели, че е добре да има представителство в парламента, но не е добре да се формира отделна партия. Той е емиграцията да влезе в споразумение с правителството при избори. На това може да се мисли, когато бъде организирана емиграцията. Конкретно за сега да се въздейства върху правителството от новите земи да се изберат хора, да назначавт, да се интересуват за новите земи. Да се избере комисия да изкаже тези възгледи на правителството.

Иван Георгов

който счита, че изобщо като отделна група може да се успее, нека да върви не напред.

Кръстю Станчев

е против партия а е за съюз, група. Друго е партия друго е съюз да защитава да има група в парламента.

 

 

 

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.