Мемоар на В.М.Р.О. до Великите сили, 1919 т.

подписан от А. Протогеров и Т. Александров

 

Господин Председателю,

Максдонският вьпрос е в основата на балнвнските конфликти. Tой е една от причините за нещастията, които постигнаха всички културни народи в Европа. Всичките ауторизирани гласове до сега са единодушни в туй, че докато не се разреши правилно Македонския въпрос, нямз да има мир на Балканите. А това правилно разрешение може да стане, ако и на Бзлканигк се приложаг напълно принципите на Председателя Уйлсон……

……….. Македонското население желае да се запази Македония неделима и по никой начин да не се оставя тя лод властта на Сърбия и Гърция.

Вътрешната Македонска Революционна Организация, очаквайки от великия ареопаг на световната съвест справедливо разрешение на Македонския въпрос, е свила своите знамена, но опрена на своето минало, изпълнено с непосилна борба за самоопределението на Македония, в името на жертвите, които тя е дала, и в името на принципите, възвестени от Силите-победителки, моли Почитаемата Конференция на Мира да бъде допу стната и нейна делегация да изложи лред нея аспирациите на македонското българско население………

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.