Сестра Мария Христина Алоати

Сестра Мария Христина Алоати, основателка на монашеската общност сестри Евхаристинки, съмишленик и помощник на ВМРО

Автор: К.Г.П.

“ Сестра Мария Христина Алоати е започнала да работи и помага на ВМРО още от 1897 г. Както тя, така и брат й отец Йосиф Алоати в един момент бяха в услуга на ВМРО. Сестра Мария Христина винаги е давала сърдечен прием на всички наши революционни чети в манастира си, където са намирали сигурно прибежище за отдих и почивка. Там са намирали прием: Иванче Карасулски, Аргир Манасиев, Дельо Калчев, Христо Пальорски, Леонид Трайков, Тодор Иван Чочков и др. Нейният висок италиански патриотизъм и нейната високо благородна състрадателна душа я караха всеки час да е в услуга на ВМРО. Тя в лицето на революционерите четници виждаше истински и идейни борци за свободата на Македония и затуй именно тя с риск на бъдещето си даваше сърдечен прием в манастира си на всички, които отиваха там. Тя бе възпитала в същия дух и всички други сестри монахини, които по това време бяха в нейния манастир.“ – Илия Докторов

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.