Македонският въпрос е остта на цялата балканска политика, 1928 г.

"македонците сметат, че подялбата на тая страна след договорите в Букурещ и Ньой е една злокобна грешка"

 

Македония е една географическа целост в центъра на Балканите и македонците сметат, че подялбата на тая страна след договорите в Букурещ и Ньой е една злокобна грешка за нейното политическо и економическо положение. От друга страна в Македония има различни етнически елементи: гърци по крайбрежието, българи навсекъде в страната и албанци на северната й част. Това обяснява аспирациите на гърците и българите над Македония и дори на албанците над  некои области.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.