Македонския въпрос, балканските държавици и опозицията, 1905 г.

"С македонския въпрос днес се занимават всички държавици и всека една отъ тех се стреми да го експлоатира в свой интерес."

“ …С македонския въпрос днес се занимават всички държавици и всека една отъ тех се стреми да го експлоатира в свой интерес. Дори държанните мъже на дребнавите държавици, македонския вънрос поставят за лоствица към министерското кресло, чрез него порицават политическите си нприятели и с него приспиват в ентусиазъм глупавите си тълпи… Смелити юнаци, които остават костити си по македоно-одринскити долини и усойни, и които високо цинот сладката борба що подеха, нимат нужда от никакво вънкашно глупаво влияние. Те не се бият за да завладеят, не се бият за никаква вера и нация, а  за татковината си. …“

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.