Македонски Национален Комитет. Резолюции-1926 г.

взети в конгреса на македонските емигрантски организации в България 1926 г.

4-ятъ Редовен Конгрес на представителите на Македонските емигрантски организации в България, имайки пред очи далечните и близки борби между балканските държави за владичеството на Македония, както по-рано, така и сега счита, че единственото правилно разрешение на Македонския въпрос е да се приложи формулата на покойният велик английски държавник и филантроп Уйлям Гладстон — „Македония на Македонците“.

С тази молба конгресът ни се отправя към великите Сили, които имат и правото, и силата да дарят Македония с самоуправление и да предотвратят бъдещи войни на Балканите.

София, 2 февруарий 1926 г.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.