Кирил Пърличев внася 100 златни лева за М.О.Р. комитет

средствата са внесени края на 1894 г.

Автор: К.Г.П.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.