Кирил Пърличев и техническото отделение на Воденската чета по време на Илинденското въстание, 1903 г.

сборна чета под общото командване на Христо Чернопеев

 

Полковник Георги Тренев / войвода на Воденската чета/:

„ ….8 август. Вечерта заедно с Пърличев, придружени от Мартинов и д-р Руменов, заминахме за в района на с. Б. Там при една воденица беше складирано облеклото и бойните припаси. Момчетата беха на няколко стотин метра надалеч. Разпитах ги за възрастта и месторождението им. По първата се оказаха от 20 до 30 години, а по втория въпрос всички родени в Македония, освен един роден в Бесарабия, мерача Буковски, артилерист от там.

            III. Разпределихме с Пърличев момчетата на 2 групи — по 20 человека в група. Групови началници поставихме [на] първата група Вангел Георгиев от Солунско и Кирияк Димитров [от] Загоричени — [на] втората група.

  1. Облекло: куртки, панталони, каскети, пелерини, всичко от тъмно сив шаек; опинци и навой с черни върви — всичко ново.

            V: Въоръжение и снаряжение: манлихерови карабини с облечени ложи — нов образец. Груповите началници и началникът на четата с револвер наган. Патроните на поясоци, револвера, раници. На всякой се раздадоха по 300 патрона, за в патрондаша и раницата, по 2 бомби — една малка валчеста и една от големите — Круп. Отделихме и техническото отделение, което за ръководител остана К. Пърличев. Хората от отделението снабдихме [с]: електрическа машина, меден тънък тел, шнуров фитил и въжета конопени от различна дължина и дебелина. На няколко души от групата и отделението бяха дадени и ръчни електрически ламбички — длъжнести — по формата на калеми. Още през същата нощ, облечени, стъкмени и въоръжени момчетата заведох не далеч (около 3 км) от мястото на обличането и въоръжението при бялата вода“ / Дневници и спомени за Илинденското въстание. С., 1984, с. 46-47 /.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.