Какво знаеха Петко Славейков и неговите съвременници за произхода на българите?

„ Древните историци както и последните критици говорят различно за произхождението на Българите, а за названието им още повече.“

 

Славейков е в основите на доминиращия тренд в българската историография – историята започва от нас.

Славейков : „  Най-после ние ще забележим, че от каквото произхождение да са Българите и от какъвто и корен да произхожда техното наименование то нема никаква важност днес в никакво отношение. ..  Хвалба в миналата слава на дедите е от дим по-празна. Сега не пита никой какъв е бил баща ти или дедо ти, но какъв си ти. „

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.