Какво проповядваше Гоце Делчев през последните дни от живота си

Един гръцки рапорт за Гоце Делчев

 

„…Делчев е човек — буен и красноречив, познава добре местните условия и нуждите на полското и горското население, той казва: „За да сдобиеим свободата — требва да се борим! Щом вие чуете знака за възтание, нема друго какво да правите, освен да грабнете пушките и да се съедините с четите, останалото е работа на другите.  Вземем ли по той начин цела Македония Beликите сили ще окупират страната и ни ще можем после да живеем щастливо. “ Подобни и други проповеди държи той на всекъде по селата на окръга ни, вследствие на което за него се разнасят легенди от  простодушните селени. .. „

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.