Какво искаха революционерите на 10 август 1903 година

Българското правителство предлага на султана да гони само виновните т.е. революционерите

 

ПОГРЕШНОТО МНЕНИЕ НА ЕДИН РУСИН 

„ …На какво основание българи от Княжеството и сърби ще се съгласяват да делят македонците, когато у последните има по-практична и по-широка политическа формула:Македония за македонците“, за която сега се леят толкова кръви не само от българи, но и от власи, па даже и от  гърци?

Казваме но-практична, защото тя не чака осъществлението си от окончателното разкъсвание на турската империя, а от правилното и ефикасно приспособление само на 23 чл. от Берлинския договор.

Казваме по-широка, защото чрез нея се неутрализират сегашните национални вражди и автономна Македония може да стане, след като обезпечи политическите и икономически интереси на съседите си, звеното, около което ще се групират всички в името на едно федеративно начало. ..“ 

МЕМОАРА НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО 

„ ..Bместо да наказват  само лицата, които са виновни за атентати против реда и обществената безопасност, турските административни и военни власти дирят  всички въображаеми претексти, за да преследват, тероризират и съсипват българското население, както в големите градове, така и в най-малките села.. „

 

ВМРО за първи път се лигитимира пред широката общественост ,  чрез три броя на  вестник  Автономия, излезли от печат през месец Август 1903 година / до 16 август/. В тях е представена политическата платформа на Организацията изградена върху принципа Македония на македонците – https://parlichev.com/bg/makedoniya-na-makedonczite-oficzialnoto-stanovisthe-na-vatreshnata-organizacziya-1903-g/  

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.