Какво искаха в Македония на 23 ноември 1903 година

в. Автономна Македония, 23 ноември, 1903 г.

 

„…Даже Сърбия, както и България, длъжни са да подкрепят исканията на македонската организация с сила за да се извоюва автономията на Македония за македонците.

Македонците искат автономия за себе си и те се борат за улегчение тежката им участ, а не за присъединяването им към коя и да е страна. България от своя страна заявява, че не иска, освен да се даде на нещастните техни братя в Македония сносен живот и да се обезпечи възвърщането на македонските бежанци в отечеството им, нещо което се желае почти от целий цивилизован свят, което требва искрено и великодушно да се желае и от Сърбия и от Ромъния, ако нямат некой задни и ниски замисли за Македония…“

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.