Иван Михайлов 72 години храненик на организационната каса

от писар до вожд

На 30.11. 1918 година Тодор Александров определи месечна издръжка от 250 лева за своя съмахленец Иван Гаврилов Михайлов. Това бе началото на една шеметна кариера на тогавашният писар, който, само в очите на своите последователи, се издигна до най-високото стъпало „ вожд“ на ВМРО. В продължение на 72 години, през целият период на вождуване, Иван Михайлов се хранеше от авторитета на ВМРО, създаден много преди той да седне на писарският стол. Михайлов е единственият от висшето ръководство на Организацията, който от първият ден на влизането в нейните редици до последният си земен час да е бил храненик на организационната каса.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.