истинската картина за положението в петрички окръг, 1923 г.

доклад от окръжния управител до министъра на вътрешните работи

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.