Идеологът на ВМРО Христо Матов - отделен политически живот за Македония или насилствено присъединение към България?

Автономия или присъединение? Разяснение за тези, които Матов определя като " неопределени и с несамостоятелни политически убеждания"

Автор: К.Г.П.

 

„Кое караше едни да бъда само привърженици на автономията без да допускат присъединение към България, а други да искат направо завоюване на Македония, или поне временното й автономно съществуване, е излишно тук да разгледаме. Доста­тъчно е да се каже, че демократичните македонски труженици бяха за отделния политически живот на своята страна, докато за насилственото й присъединение към България действуваха хора с не­определени и несамостоятелни политически убеждения“.

/ в. Камбана, 3 май 1910, Писма за Македония. Отговор на г. Я. Сакъзов. Писмо 5, “/

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.