Град Охрид не се зародил от славянската мъглевина

П.Р. Славейков за град Охрид и Охридската архиескопия

“ Доколкото се знае, в най-старо време тъдева, около езерото, живеели Тракоилирийците наричани Диссарипи или Дисарити, и на местото на Охрид, или близо некаде наоколо, казват, бил градът им Диссариппа или Диссарити; исполе този истий град да се е нарекъл Лихпида, по името на езерото; а че езерото се е така наричало некога си, свидетелствуват от постарите Поливий, Страбон, Диодор и др. „

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.