Емиграцията в Румъния заклеймява убийците на ген. А. Протогеров, 1928 г.

Емиграцията в Ромъния биде дълбоко покрусена и потресена от безумния акт на 7 Юлий, който изложи на страшно изпитание едно скъпо народно дело, изградено с кръвта и свърхчовешките усилия на няколко поколения.

Автор: К.Г.П.

 

….Емиграцията в Ромъния биде дълбоко покрусена и потресена от безумния акт на 7 Юлий, който изложи на страшно изпитание едно скъпо народно дело, изградено с кръвта и свърхчовешките усилия на няколко поколения….

….Работите стигнаха до там, че днес борбата не е вече между личности и лагери, а засега самата съдба на делото, което е еднакво скъпо на всички македонци, където и да се намират те – мнозина от,  които са се борили и пак ще  борят под чистото и свето знаме на Македония…

…След като благородни чужденци, скъпи приятели на Македония, като професори Вайганд, Л. Неманов и други, заклеймиха убиеца на морала и престижа на Организацията, ние от тук считаме, че на емиграцията се налага повелително да се изкаже открито, като не първо место порицае  подлото убийство, извършено върху един от вай-заслужилите ветерани на освободителното ни движение и, после да заклейми всички ония авантюристи, които се солидаризираха с убиеца и които с своите амбиции рушат устоите на народната организация….

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.