Декларация от ЦК на ВМРО, 15 март 1925 г.

Първата декларация на избраният от VI конгрес на ВМРО Централен комитет - А. Протогеров, Г. Попхристов, И. Михайлов

Автор: К.Г.П.

„ Крайната цел на В. М. Р. О., както в миналото, така и сега, е да извоюва пълна политическа авто­номия (самоуправление) за Македония в нейните естествени географически граници—на север Рила, Осогово и Шар, на запад зпадноалбанските пла­нини, на юг р. Бистрица и Бяло море, на изток р. Места и западнородопската верига.

За В.М.Р.О. е еднакво приемливо разрешението на македонския въпрос, било като създаде от  Македония независима държава под покровител­ството на Обществото на Народите, било като стане тя семоуправляюща се и равноправна единица в една федеративна Югославия или в една Бал­канска федерация. Същественото е, Македония да бъде свободна и населението й да бъде господар на съдбините си.“

За ЦК на ВМРО подписали А. Протогеров, Ив. Михайлов, Г. Попхристов

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.