Декларация на ВМРО, 1924 г.

 

…… „Революционната организация обединява всички класи на македонския народ без разлика на народност, религия, пол и политически убеждения.  Четите и легалните конспиративни групи, чиято мрежа се простира върху цела Македония, са рекрутирани между населението без разлика на раса. В него участвуват и мъжете и жените и момите и децата.

В същите чети и конспиративни групи, дествуват рамо до рамо граждани и селяни, българи, турци, куцовласи, гърци, гъркомани и сърбомани. И най-сетне мрежата на Революционната организация образуват и хората с консервативни идеи и тези с демократически, социалистически, радикални и дори комунистически убеждения.

От гореказаното излиза, прочее, че Македонската Р. Организация не е шовинистична, но чисто национална. Нейните привърженици не са напоени с умраза, против който и да било народ. Народите не са нейни врагове. Тя се бори само против потисническите правителства и техните подържници.

Революционната Организация, декларира високо, че тя е абсолютно чужда на политиката на българското правителство.

Bътрешната Македонска Революционна Организация ще продължава да следва една линия на независимо поведение; тя разчита, за успех на своята кауза, върху свободолюбивото мнение на целия свет и върху всички организации и групи, които са написали на своите знамена защитата на правото за свободното самоопределение на народите. Нещо повече тя разчита на моралната и материална помощ на всички емигранти в България, Америка, Турция, Русия, Ромъния и в другите страни, без да се намесва в  тяхното действие. Тя разчита най-сетне върху а действието на всички народности, живущи в държавите, които са си поделили Македония, и които се борят за своята национална и политическа свобода.

При все това Вътрешната Революционна Организация разчита, че не ще сложи оръжие преди да е достигнало своята цел — пълното освобождение и единството на македонските населения, учредяването на свободна и независима Македония“.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.