Даме Груев до Кирил Пърличев, 1906 година

едно от последните писма на войводата

Автор: К.Г.П.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.