Целта на ВМОРО по време на Илинденското въстание, 1903

политическа автономия

“ ..В самите тия задачи се крие и целта на организацията: с масово въоржено съпротивление да се добере до един гарантиран човешки живот, до един гарантиран ред и морал в управлението на турската държава — до една политическа автономия.“

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.