Боен отчет на Солунски революционен окръг 1924 -ръкопис

съставен от Мишо Шкартов през февруари 1924 година

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.