" Бележки из моя дневник от затвора", 1928 г.

сръбските жестокости след атентата на гара Александрово по линията Куманово-Скопие

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.