Българското правителство срещу ВМРО и македонските културни организации в България, 1923 г.

решение на Министерски съвет № 1427 от 8 май 1923 г.

 

ВИНОВНИЦИТЕ :

…..3/ Че въпреки неговите нареждания и съвети за запазвано реда и спокойствието в страната, както и авторитета и законите, отделни лица, особенно такива от страна иа македонската автономичоска организация продължава да върши беззакония, произволни убийства в Петричкия, отчасти и Кюстендилски окръзи, чрез налагането на произволни данъци на населението по този места, чрез учредяване на некакви нови съдилища, чреза парализиране действията на официалните държавни органи, чрез извършване убийства, атентати и устройване засади иа български войници, подофицери,офицери и пр.;

4/ Че тези безсъвестни лица, които действуват там и уронват престижа на държавната власт, имат своите ятаци,к онспилиращи не само в столицата, а и в некои други селища в страната, както и подкрепата на некои уж неутрални  “Научно-Културни организации“ и партийни вестници;…

МЕРКИТЕ :

1/ Да се арестуват всички нелегално действующи в българска територия автономисти и федералисти, заедно с техните разклонения из Петричкия и Кюстендилския окръзи. Да се арестуват техните ятаци, техните вдъхновители и ръководители из горните окръзи ,столицата и вътрешноста на Царството.

Арестуваните да бъдат разпределени в разни концентрационни лагери в страната и следствието срещу тех да се започне след като се създаде специален закон за съденето им.

2/ Разтурват се Илинденски организации….

…..3/ Да се спре издаването на всички вестници, които раздухват страстите и подготвят почвате за престъпни действия и анархия по повод станалите инциденти в Петричкия округ. …..

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.