България и македонците, 1904 г.

тукашните българи и вънкашните македонци

 

“ Българското правителство, щом е осигурено, че със съглашението и съюзите, веднъж за всегда се уравновесява спокойствието и се запазва мирът, който до сега толкоз много се застрашаваше, за него не остава друго, освен в интерес на страната си, в интерес на своите си жители и в интерес на самото македонско дело, да уволни всичките чиновници офицери, учители, и пр. родом из Македония и да ги покани най-настоятелно да си заминат за родните си места, защото са нуждни. Този акт ще бъде един високосправедлив. Съвземената мерка ще се освободятъ заетите места от македонците и на техъ, тукашните ще се настанят, които до сега само от съжаление към жалните македонци, а днес весели, сгърчат се пред мизерията, мълчат и понисат глад, босота и голота “ 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.