Австроунгарски консули в Македония 1900-1916 г.

Списък съставен от К. Пърличев

Автор: К.Г.П.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.