Александър и Наум Тюфекчиеви

синове на Македония

„ В младините си се въодушевявах и искренно работих за освобождението на своето отечество Македония; тая идея сега още повече ме въодушевява, понеже съм уверен, че е настъпил вече момента за нейното реализиране. Желаейки да дам един по-голем потик на частната инициатива за това обшенародно дело и да слея скръбта си за загубата на непрежалимия ми син Александър с горестта на моя народ, за новите неизразими тегла на Македония, аз от все сърце подарих 100,000 лв. и нужлните материали от моите изобретения за освобождението и целостта на Македония

Александър Н. Тюфекчиев е роден на 19 декември 1898 год. в София и почина на 19 октомври 1913 год. Покойният беше ученик въ IV Соф. прогимназия. Александър беше любимеца на покойните македонски дейци-апостоли: Гоце Делчев, Тома Давидов, Борисъ Сарафов и др, които придружаваше—заедно с баща си — при обученията и опитите с взривни материали в околните софийски балкани. Смъртта на тоя мил и благонадежден юноша сломи, съкруши сърдцата на родителите му, а особно това на бащата Наум Тюфекчиев, който с нищо друго не може да се утеши, освен с патриотически благодеяния в памет на своя непрежалим Александър.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.