Ал. Протогеров до Министър председателя и Министър на външните работи - 1914г.

доклад относно споразумението за създаване на българо-турски революционни комитети

Автор: К.Г.П.

 

До господин Министър-председателя и Министъра на външните работи.

Доклад от А. Протогеров запасен полковник.  

Многоуважаемий господин Министър,

Както ви е известно протоколът приподписан от представителите на Македонските революционни комитети / български и турски/ представен при доклад на ноември 1913 година бе . одобрен от Министерския съвет. След одобрението аз заминах за Цариград като временен делегат от 1 декември миналата година там се конституира общо представителство на двата комитета.

Според протокола от наша страна в Цариград в общо представителство трябва да има постоянно двама души но останах сам, понеже нашето правителство не отпусна пари за делегат, но обеща да направи в най-скоро време. Като не дойде заместник аз напуснах Цариград и дойдох в София да узная причините по които се забавиха и да се ускори изпращането. С вас и господин Генадиев ми се каза, че докато не станат изборите няма да се изпращат делегатите. За да не прекъсна връзката с представителството Цариград временно упълномощихме да ни представляват доктор Николов.

Турския комитет постоянно настоява да изпратим нашите двама делегати и да почнем да прилагаме протокола.

Понеже и изборите се свършиха и по-нататък с нищо не можем да се извиняваме пред турския комитет, молиме в най-неотложно време да разрешите предвидените в протокола и доклада следни въпроси:

  1. Да се отпуснат за представителството в Цариград по 100 лири турски месечно, начиная от 1 декември 1913 година,  от когато функционира и наетата къща, секретаря, разсилни и са купени всички мебели и канцеларски потреби.
  2. Майор Стоянчев Любомир да замине за Цариград като наш делегат, а за втори делегат временно да остане доктор Николов.
  3. Да се предвидят в бюджета за 191..година 500000 лева за издържане организацията, съгласно протокола.
  4. Според доклада да се дадат на разположение на комитета за засега 4 Офицери и 6 учители по наше посочване, които ще послужат да заемат разните погранични пунктове; особено е нужен тая персонал за Гюмурджинско за да следим всички и какво се върши от турския комитет.
  5. За сега да се дадат на комитета 50000 лв за удовлетворяване на неотложните нужди и за да се построи разузнавателна служба по границата и във вътрешността .

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.