Протокол 15.03. 1911г. за обединяване на фракциите в революционното движение

Подписан от Ал. Протогеров, Т. Александров, Т. Лазаров, П. Христов

Автор: К.Г.П.

“ Както по-рано, така и сега, цел на организацията да си остане: придобиване автономия на Македония и Одринско в техната целост“

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.