1903 година. Военния министър обещава.

" ..България ще мобилизира войската си и ще нападне Турция.."

 

22 юлия 1910.

Днес Шангов разказваше пред свидетели: Д-р Дочев и пр. следното:

Военния м-р Савов през годината 1903 му обявил, че ако влезне в Одринско некоя силна българска чета, нападне на некой турски военен пост и се подкачи една сериозна престрелка България ще мобилизира войската си и ще нападне на Турция. Шангов разполагал тогава с 5-6 хиляди лева, употребил ги за да организира исканата чета и с около 400 души нападнал турския пост / Каратопрак, виж кн.2 от „ Приноси „ стр.44 / , избива повечето войници и накарва другите да избегат. Съобщил телеграфично подвига си на Савова, но не получил никакъв отговор. Като се върнал с четата си в България той отишъл за обяснение при Савова, но последния му отговорил, че се изменили обстоятелствата. / бележка на Григор Начович – НБКМ БИА, ф. 641, а.е. 26, л. 457 /.

За нападението над турския пост в Каратопрак свидетелства Димитър Ташев : “ Решихме да нападнем поста Каратопрак срещу Мусакьой, за да предизвикаме стълкновение между българи и турци. На 28 септември по обед избихме поста наистина и се върнахме обратно. Българското правителство обяви 30 километра от границата, а навътре военно положение. Нас интернираха от границата, като част от оръжието ни взеха, а другата успяхме да укрием /Спомени на Димитър Ташев. Илинденско-Преображенското въстание 1903—1968. С., 1968, с. 392/ . 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.