1903 година. Признанието на Военния министър за състоянието на войската.

„ … станала не способна да воюва…“

 

7 юния 1903.

Визитата на ген. Савова, военен м-р.

Каза ми, че бълг. войска не само не е въоръжена, но и че нравствено много е изпаднала и станала не способна да воюва и по тази причина той е на мнение, че требва да се избегне всека война с Турция. / Архив Григор Начович, министър в няколко кабинета, финансист /

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.