122 години национализма укрива писанието на Симеон Радев „ Революционното движение в Македония“.

Симеон Радев " Революционното движение в Македония", в. Humanité Nouvelle, 1900 г.

Автор: К.Г.П.

 

Национализма се страхува от истината за революционното движение в Македония и 122 години укрива писанието на Симеон Радев „ Революционното движение в Македония“.

Защо го укрива?

Симеон Радев навярно е единствения общественик роден в Македония, на когото съвременна България е издигнала паметник. „Революционното движение в Македония“ е доказателство, че още в зародиша на революционното движение, интелектуалеца Радев го е защитавал с аргументи, различни от днешната държавна доктрина. Същността на изразената от него позиция по отношение на революционната дейност в Македония се явява напълно основателна причина партийни активисти, националисти и подкрепящите ги „червените дипломи“, публикували милиони страници от и за Симеон Радев,  да прикрият написаното от С. Радев, за да не стане достояние на широката българска общественост.

Какво е написал С. Радев, което днешните строители на съвременна България не искат да се знае?

  1. Обществено-политическите и икономически условия на останалата в пределите на Османската империя Македония са коренно различни от тези на новообразуваното Княжество България. Това е обективна предпоставка за настъпващото разделение всред етноса – https://parlichev.com/bg/vmro/revolyuczionnoto-dvizhenie-v-makedoniya-1901-g/ .
  2. Целта на революционните комитети е автономията на Македония.
  3. Да се развива всред населението идеята, че освобождението на Македония зависи от самото нейно население.
  4. Да се разбиват националистическата идея за присъединение на Македония към която и да било балканска държава.
  5. Да се противодейства срещу опитите на българските правителства да използват революционните комитети като плашило пред Европа, за удовлетворяване на свои палиативни цели / за горепосоченото виж https://parlichev.com/bg/vmro/istinite-na-simeon-radev-i-dnes-razbivat-naczionalizma/ .
  6. Още 1901 година Радев потвърждава, че всички балкански държави искат да присъединят Македония или пък да я разделят с другите претенденти, като всяка иска да запази по-голямата част за себе си –https://parlichev.com/bg/vmro/istinite-na-simeon-radev-i-dnes-razbivat-naczionalizma-3/

Трябва да се отбележи, че изявленията на Симеон Радев са публикувани във френския вестник  Humanité Nouvelle т.е. те не са предназначени за българската общественост и освен това Радев пише всичко това преди да е получил първата заплата на високопоставен държавен чиновник.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.