11 Македонска дивизия в битката за Солун, 1915 г.

четниците на ВМРО участници в партизанската война

Автор: К.Г.П.

Началнику на 11 Македонска дивизия

Изпратена на 25 Декемврий 1915 г., 3ч. 30 мин. сл. пладне

Получена на 25 Декемврий 1915 г., 6ч. след пладне

ПО ЗАПОВЕД

Военното аташе от Атина донася, че от положителен источник узнал, че за нападение и атентати в заетите от нас земи били изпратени от Съглашението четири чети от по двадесет души. Други четири чети от по двеста души щели да минат идущата седмица. Четите получавали оръжие от Солун. Вземете мерки за следенето им като усилите охраната на границата и мостовете, а в последните пунктове патрулирането. Най-малко подозрителните лица веднага да се обискират и изследват. Съмнителните да се изпращат в вътрешността.

В тази посока полицейските полуескадрони да развият най-голема дейност. Н“ 2622

Началник щаб на Армията

Полковник Русев

Верно, Младши Адютант на 11 Македонска дивизия

подпис

Казъл Дуали. Командир 3-та б-да 11 дивизия

Щаба на армията намира, че ще бъде твърде полезно, ако се наредят чети от няколко души смели хора, които да проникнат в разположението на Англо-французите, главно в град Солун и да произведат атентати и пожари на складовете с бойни и хранителни припаси, хангари с аероплани, портови съоръжения и пр. Също е необходимо да се нареди хвърлянето в въздуха мостовете западно от Солун, железопътния и тоя за шосето на Енидже -Вардар, но това последното е желателно да стане, когато започнат операциите. До тогава хората да бъдат на местата си  и да изучават изпълнението на задачата. Ще трябва да има и скрити хора за атентати на складове, които да стават не само сега, но и по време на операциите. Предлагам Ви да назначите за горните цели доверени хора, които да изпълнят всички тези задачи.

3697 получих             Началник на дивизията Полковник : подпис Златарев, 27 Дек. 1915, 9 ч. пр. пл., Валандово

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.