Реч за Свети Климент, 1923 г.

изнесена от К. Пърличев пред охридчани - ръкопис

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.