Заре Групчев

Заре Групчев, роден в град Охрид Македония и виден гражданин.

Заре Групчев е баща на революционера  Христо Групчев. Убит от турчин през 1887 година в махалата Воска Охрид Македония.

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.